'Kinderen moeten niet bekeken worden, maar gezien.'

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen, mooie manier. Sommige kinderen hebben een periode in hun kindertijd waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling wat moeizamer verloopt. Dit kan door kindeigen factoren komen zoals  bijvoorbeeld faalangst of een negatief zelfbeeld, maar ook ontstaan zijn door externe factoren zoals bijvoorbeeld pesten of een heftige gebeurtenis in hun leven. Tijdens deze periode hebben veel kinderen behoefte aan een steuntje in de rug. Kind Centraal biedt spelenderwijs en oplossingsgericht hulp, met oog voor de kwaliteiten en sterke punten van het kind. Het is een kortdurende, laagdrempelige begeleiding, waarbij het kind centraal staat.

 

Voor wie?

Kinderen die niet zo lekker in hun vel zitten, door bijvoorbeeld:

 

• faalangst

• weinig zelfvertrouwen

• negatief zelfbeeld

• pesten

• weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten

• last van prikkels

• problemen en/of ongewenst gedrag thuis of op school

• echtscheiding

• het verlies van een dierbaar persoon

 

Werkwijze

Ieder traject start met een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek met de ouders/verzorgers en, als het kan, het kind. Er wordt samen afgestemd of Kind Centraal een begeleidingsvorm kan bieden, die aansluit bij de hulpvraag van de ouders en/of het kind.

Als er tot een begeleidingstraject wordt besloten, zal er een handelingsplan worden opgesteld. Hierin wordt het doel en de invulling van de begeleiding vastgelegd.

Na het afgesproken aantal sessies volgt een evaluatie en worden eventuele vervolgstappen besproken.

 

website door: puur in beeld

 Remedial teacher • Gedragsspecialist • 06-11076443 • Mauritsstraat • 5761 AR Bakel • info@kind-centraal.nl • www.kind-centraal.nl