‘Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven.’

 

 

Faalangst is een spanning/angst die door kinderen wordt ervaren tijdens momenten dat zij zich beoordeeld voelen, bijvoorbeeld tijdens een toets, spreekbeurt of boekbespreking. Maar ook in situaties waarbij er minder duidelijk sprake is van beoordeling, bijvoorbeeld bij een onverwachte vraag of een klassikale beurt, kunnen kinderen vaak hun kennis of vaardigheden niet direct optimaal inzetten als gevolg van faalangst. Tijdens de training ‘Je bibbers de baas’ leren kinderen beter omgaan met de onzekerheid die ze dan voelen.

 

Kinderen leren:

• beter omgaan met hun faalangst.

• beter omgaan met lichamelijke reacties op spanning door middel van ontspanningsoefeningen.

• niet-helpende gedachten vervangen door meer helpende gedachten.

• met meer vertrouwen spanningsvolle situaties aangaan en volbrengen.

 

Voor wie is de training bedoeld?

Faalangstige kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Dit zijn vaak kinderen, die:

• onderpresteren bij schoolse taken en toetsen.

• te hoge eisen aan zichzelf stellen.

• onzeker / nerveus zijn tijdens bijvoorbeeld een toets of spreekbeurt, wat zich onder andere kan uiten in klachten van hoofdpijn en buikpijn.

 

Werkwijze

De groepstraining bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur. Een groep bestaat uit maximaal 6 kinderen. Per trainingsbijeenkomst wordt een thema behandeld. Er wordt gewerkt met kringgesprekken, rollenspel, expressie- en ontspanningsoefeningen.

Door de uitwisseling van ervaringen komen kinderen erachter dat zij niet alleen zijn in deze gedachten en gevoelens. Door samen te delen en te doen, leren ze van elkaar en wordt het zelfvertrouwen versterkt.

De kinderen krijgen het werkboek ‘Je bibbers de baas’ en na elke bijeenkomst een huiswerkopdracht.

Voorafgaand aan de groepsbehandeling is er een ouderinformatiebijeenkomst. Betrokken leerkrachten en intern begeleiders zijn hierbij ook welkom. Ouders en leerkrachten worden dan geïnformeerd over de opzet en inhoud van de groepsbehandeling. Door deze bijeenkomst kan er meer op maat gewerkt worden in de training en kan er beter worden aangesloten bij de specifieke eigenschappen van de kinderen. Ook krijgt u tips om uw kind te helpen de geleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk toe te passen.

 

 

website door: puur in beeld

 Remedial teacher • Gedragsspecialist • 06-11076443 • Clausplein 11 • 5761 AZ Bakel • info@kind-centraal.nl • www.kind-centraal.nl