'De toekomst verandert bij elke stap die je zet.'

De verplichte rekentoets is een onderdeel van het eindexamen binnen het VO en MBO. De rekentoets is samengesteld op basis van de referentieniveaus taal en rekenen van de Rijksoverheid. Deze referentieniveaus beschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen tijdens zijn schoolloopbaan.

 

De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen:

  • getallen
  • verhoudingen
  • meten en meetkunde
  • verbanden

 

Hoewel de rekentoets voorlopig voor vmbo- en havo-leerlingen niet meetelt voor het behalen van het diploma, zullen vervolgopleidingen in het mbo en hbo wel degelijk kijken naar het cijfer voor rekenen om toelating tot een opleiding te geven. Met andere woorden: een hoog cijfer, of in ieder geval een voldoende, geeft meer kans om toegelaten te worden tot de gewenste vervolgopleiding.

 

Voor wie?

Bij Kind Centraal kan rekentoetstraining individueel of in groepsverband gevolgd worden. Door deze training te volgen raakt de leerling vertrouwd met de vraagstelling van de rekentoets en worden de benodigde rekenvaardigheden herhaald en geoefend.

 

Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO moeten het volgende eindniveau hebben:

  • basisonderwijs: niveau 1f
  • vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2f
  • havo/vwo en mbo-4: niveau 3f

 

Werkwijze

Op individueel niveau wordt de training op maat samengesteld voor de leerling en duurt iedere sessie 1 uur. Voorafgaand aan de individuele rekentoetstraining wordt er een toets afgenomen, om het instapniveau te bepalen.

De training in groepsverband bestaat uit 6 sessies van 1 ½ uur in groepjes van maximaal 4 leerlingen.

Ook voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs zijn er mogelijkheden voor rekentoetstraining, als voorbereiding op de Cito-toets.

 

 

 

 

website door: puur in beeld

 Remedial teacher • Gedragsspecialist • 06-11076443 • Mauritsstraat • 5761 AR Bakel • info@kind-centraal.nl • www.kind-centraal.nl