'We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.'

Kind Centraal biedt de mogelijkheid om kinderen op school te begeleiden. Deze begeleiding kan worden ingezet voor bijvoorbeeld remedial teaching of bij leerlingen met gedragsproblemen. De begeleiding kan bekostigd worden vanuit de leerlinggebonden financiering, door de school zelf of in overeenstemming en in samenwerking met de ouders.

 

Naast het begeleiden van kinderen, kan Kind Centraal ook leerkrachten coachen op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen.

 

Tevens bestaat er de mogelijkheid tot het geven van lezingen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten of ouderavonden voor ouders of leerkrachten. Lezingen of presentaties kunnen gaan over onderwerpen met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, alsmede alle raakvlakken rondom de didactiek. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: ADHD, ASS, hooggevoeligheid, het verhogen van de leesmotivatie, omgaan met verschillen in de klas enzovoort.

Indien u geïnteresseerd bent, wil ik graag de mogelijkheden met u bespreken.

 

Scholen

website door: puur in beeld

 Remedial teacher • Gedragsspecialist • 06-11076443 • Mauritsstraat • 5761 AR Bakel • info@kind-centraal.nl • www.kind-centraal.nl